0118724884 |Бесплатна тел. линија: 0800/000-405 info@parkingobrenovac.rs

Зона II  ЖУТА

У жутој зони време паркирања је без ограничења. Цена паркирања за сваки започети сат износи 40 динара. Кратки број за уплату паркинга SMS-ом у црвеној зони је 9872.

  • Вука Караџића  99 , 101 , 101/1 , насеље Старо игралиште
  • Вука Караџића од броја  66 до бр.  4
  • Краља Александра 1 10 ц.
  • Милоша Обреновића од броја 7 до бр. 76
  • Милоша Обреновића од броја 141 до бр.  161
  • Кнез Михаилова  од броја 7 до бр. 15
  • Карађорђева паркинг „Центар“
  • Карађорђева од броја 7 до бр. 9
  • Карађорђева од броја 12 до бр. 20
  • Здравковићева од броја 2 до бр.16
  • Карађорђева од броја 7 до бр. 9
  • Војводе Мишића од броја 96 до бр. 166