0118724884 |Бесплатна тел. линија: 0800/000-405 info@parkingobrenovac.rs

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ КАРТЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ

Плаћање SMS поруком
Поступак плаћања паркинга SMS поруком

– Укуцајте регистарску ознаку Вашег возила великим словима и без размака у тело поруке.

– Објашњење за плаћање SMS-ом за возила са новим регистарским ознакама: Уколико Ваше возило има регистарску ознаку са дијакритичким карактерима Ć, Č, Š, Ž или Đ, а Ваш мобилни телефон не поседује могућност уноса у овом облику, уместо тога унесите C, S, Z или D.

– У зависности од паркинг зоне пошаљите поруку на кратки број:
9871 за црвену зону
9872 за жуту зону
9870 за паркиралишта на којима важи дневна карта

Убрзо ћете добити повратну поруку са информацијом о успешној уплати паркинг места.

Неколико минута пре истека једног сата добићете поруку, која Вас подсећа када истиче време паркирања, како би сте могли продужити паркинг или благовремено уклонити возило.

Плаћање паркинг картом
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ КАРТЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ

1. Корисник је дужан да на овој карти за паркирање уочљиво прецрта (не графитном оловком) месец и дан у којима користи паркиралиште, те сат и минут у којем је започео паркирање.

2. Корисник паркирања дужан је да видљиво истакне ову карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла.

3. Ова карта за паркирање се користи једнократно.

4. Неистицање или непрописно коришћење ове карте подлеже казнама у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима града Београда.

ФАЛСИФИКОВАЊЕ СЕ КАЖЊАВА ПО ЗАКОНУ

Овде можете преузети списак локација на којима се врши продаја карата за паркирање (отвори…)

Грешке приликом плаћања
Најчешће грешке приликом плаћања паркинга:
  • Уместо броја 0 у поруци се куца слово о
  • Уместо слова Đ у поруци се куцају слова DJ. Исправно је унети слово D. Ово важи за мобилне телефоне који не подржавају унос дијакритичких карактера Ć, Č, Š, Ž, Đ те се у овим случајевима уносе слова C, S, Z ili D.
  • Порука послата без регистарске ознаке града
  • Пермутација бројева регистрације
  • Плаћање на број зоне у којој није паркирано возило, замена зоне паркирања
  • Необраћање пажње да се корисник налази у зони у којој је време паркирања ограничено (црвена зона – граничена на 120 минута)
  • Приликом плаћања паркирања SMS-oм, корисник не сачека повратну поруку која потврђује да је услуга паркирања плаћена. Такође, могуће је да порука буде одбијена, те у том случају корисник мора поновити уплату или платити паркинг киоск паркинг картом или картом из паркомата