0118724884 |Бесплатна тел. линија: 0800/000-405 info@parkingobrenovac.rs

ЈКП „Паркинг сервис” учествује у одржавању комуналног реда у Обреновцу и по налогу
Саобраћајне полиције, Комуналне инспекције и Комуналне милиције уклања
непрописно паркирана возила. Непрописно паркирана возила уклоњена по налогу
комуналне инспекције,саобраћајне полиције или комуналне милиције се одвозе на Депо
предузећа који се налази у улици Цара Лазара 3.
Наше предузеће такође учествује и у уклањању возила која су учествовала и у
саобраћајним несрећама, хаварисаних возила, напуштених возила , возила која су одузета
од стране полиције. Сва возила се преносе на Депо предузећа у улици Цара Лазара 3.
Посебна услуга нашег предузећа је и услужни превоз возила који се врши по позиву
власника возила.
Све информације о уклоњеним  возилима можете добити на број телефона 064 8322614.
Уколико желите да пријавите непрописно паркирано возило то чините тако што
пријављујете локацију непрописно паркираног возила на број телефона 011 8723 948
(полицијска станица Обреновац).
Цене услуга уклоњених возила можете погледати овде:

 

Напомена – приликом преузимања возила на депоу предузећа власник возила је дужан да прегледа возило и да евентуална оштећења приликом преноса возила пријави раднику предузећа. Уколико се оштећење возила пријави након изласка возила са депоа исто неће бити прихваћено.