Тел: +381 11 8724 884 | Е-пошта: info@parkingobrenovac.rsПовлашћена паркинг карта

Услови за издавање повлашћених паркинг карата (ППК)
Сва физичка лица која у својим личним картама имају адресу пребивалишта зонираног подручја и власници су аутомобила, име и адреса у саобраћајној дозволи су идентични као у личној карти, имају право да добију повлашћену карту за паркирање.
За физичка лица и особе са инвалидитетом потребна документација је:
1. лична кaрта и
2. саобраћајна дозвола
Цена месечне повлашћене карте за паркирање за станаре је 457.00 динара, док су за особе са инвалидитетом бесплатне.

Продужење претплате

По истеку важења повлашћених карaтa за паркирање, потребно је да власници ради продужења донесу на увид личну карту и саобраћајну дозволу на шалтер ЈКП „Паркинг сервис“ у улици Старине Новака 22, који ради радним даном од 07 до 21 час, а суботом од 07 до 14 часова или у Кориснички сервис, који је на локацијама Краљице Марије 7 и Милешевска 51 и ради радним даном од 07 до 21.15 часова, а суботом од 07 до 14.30 часова.

Особе са инвалидитетом имају право и на ИПК

За добијање Инвалидске карте за паркирање (ИПК) потребно је да особе са инвалидитетом, на основу налаза надлежног лекара о степену њиховог инвалидитета (који мора бити 80 и више процената), прибаве Решење Секретаријата за социјалну заштиту (Сектор за борачку и инвалидску заштиту), којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима (за текућу годину). Секретаријат за социјалну заштиту (Сектор за борачку и инвалидску заштиту) ради понедељком, средом и петком од 09 до 13 часова, телефон: 32272421, у Улици 27. марта 43-45.
Инвалидске паркинг карте (ИПК) можете добити у:
- Корисничком сервису "Паркинг сервиса", на локацијама Краљице Марије 7 и Милешевска 51;
Радно време: радним даном од 07 до 21.15 часова, суботом од 07 до 14.30 часова. Телефон за информације је 011/3035-400.
- Улица Старине Новака бр. 22, Служба за административне послове и информисање, радним даном од 07 до 21 час, а суботом од 07 до 14 часова.
Документација коју је потребно приложити је:
1. Решење Секретаријата за социјалну заштиту, којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима (за текућу годину).
2. Две фотографије величине 3,5 x 3цм (ове димензије су важиле за старе обрасце личне карте)
3. Саобраћајна дозвола
4. Лична карта

ИПК се издају за текућу календарску годину, а важе на територији Републике Србије.