Тел: +381 11 8724 884 | Е-пошта: info@parkingobrenovac.rsИзвештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац - за 2020. годину

- ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори...)

- ТРЕЋА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори...)

- ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори...)

- ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори...)

- ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.06.2020. (отвори...)

- ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори...)

- ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори...)

- ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори...)

Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац - за 2019. годину

- ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНE (отвори...)

- ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ (отвори...)

- ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.06.2019 (отвори...)

- ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ (отвори...)

- ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ (отвори...)

Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац - за 2018. годину

- ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018 (отвори...)

- ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.-31.12.2018 (отвори...)

- ТРЕЋА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ (отвори...)

- ТРЕЋА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ (отвори...)

- ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА са финансијским планом за 2018. годину (отвори...)

- ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2018. ГОДИНУ (отвори...)

- ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018. ГОДИНУ (отвори...)

- ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАРКИНГ СЕРВИС“ ОБРЕНОВАЦ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА са реализацијом финансијског плана за период 01.01.-30.06.2018. годину (отвори...)

- ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори...)

- ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2018. ГОДИНУ (отвори...)

Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац - за 2017. годину

- ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС ОБРЕНОВАЦ“ ОБРЕНОВАЦ (отвори...)

- ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2017. ГОДИНУ (отвори...)

- ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА са реализацијом финансијског плана за период 01.01.-31.12.2017. годину (отвори...)

- ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори...)

- ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори...)

- ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори...)

- ТРЕЋА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори...)

- ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2017. ГОДИНУ (отвори...)

- ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2017. ГОДИНУ (отвори...)

- ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2017. ГОДИНУ (отвори...)

- ТРЕЋА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2017. ГОДИНУ (отвори...)

Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац - за 2016. годину

- ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори...)

- ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори...)

- ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори...)

- ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2016. ГОДИНУ (отвори...)

- ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2016. ГОДИНУ - 2 (отвори...)

- ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период јануар - децембар 2016. године (отвори...)

- Извештај ревизора (отвори...)

- ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2016. ГОДИНУ (отвори...)

Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац - за 2015. годину

- ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори...)

- ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори...)

- ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори...)

- ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период јануар - децембар 2015. године (отвори...)

- ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ (отвори...)