0118724884 |Бесплатна тел. линија: 0800/000-405 info@parkingobrenovac.rs

У црвеној зони време паркирања ограничено је на 120 минута. Цена паркирања за сваки започети сат износи 55 динара. Кратки број за уплату паркинга SMS-ом у црвеној зони је 9871.

  • Вука Караџића од броја 70 до бр. 74
  • Вука Караџића од броја 76 до бр.  113
  • Војводе Мишића од броја 168 до бр.  226
  • Милоша Обреновића од  броја 105 до бр.  139
  • Кнез Михаилова  преко пута броја 2 и преко пута броја 6