Платио/ла сам услугу за паркирано возило путем:

Поруку сте послали на м-паркинг број