O нама

ЈКП „Паркинг сервис“ је најмлађе комунално предузеће у Обреновцу. Основано је  05. маја  2006.  године,  Одлуком Скупштине општине Oбреновац, Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 131989/2006 од 21.08.2006. године са седиштем у Обреновцу,  адреса: Краља Александра Првог, број 10 Ц. Решењем Агенције за привредне регистре БД 91009/2014 од 31.10.2014. је промењена адреса седишта у Милоша Обреновића 135 а, Обреновац, јер су нам просторије на предходној адреси уништене услед поплаве у мају 2014. године. Решењем Агенције за привредне регистре БД 46724/2017 од 31.05.2017.године је извршена промена овлашћеног лица и то на функцији директора Предузећа. Уместо Славише Перовић 17.05.2017. постављен је Игор Вујичић , в.д. директора. Након истека рока од годину дана на колико је постављен на место в.д. директора, Игор Вујичић је Решењем Агенције за привредне регистре БД 42224/2018 од 21.05.2018.године постављен на место директора са мандатом од 4 године. 

Решењем Агенције за привредне регистре БД 87319/2017 од 19.10.2017. године је извршена промена адресе седишта Предузећа у Војводе Мишића 192, у просторије које су нам уступљене од стране оснивача. Због поступка реституције и враћањем простора  првобитном власнику, требало је пронаћи нови пословни простор који ће користити као седиште предузећа. Оснивач је упутио молбу ЈП „ЕПС“-у да нам уступи на коришћење зграду која је њихово власништво, а налази се у улици Александра-Аце Симовића бр. 2, Обреновац. На седници Скупштине ГО Обреновац 15.09.2021. године је донето решење о давању поменутог простора на коришћење ЈКП“Паркинг сервис“-у, а Решењем Агенције за привредне регистре број БД 81363/2021 од 11.10.2021. године је измењена адреса седишта предузећа у улицу Александра-Аце Симовића бр.2, Обреновац. Основна делатност Предузећа је  5221 – услужне  делатности  у копненом саобраћају Циљ „Паркинг сервиса“ је да модернизује и унапреди културу паркирања у граду. То подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову опцију услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин. ЈКП „Паркинг сервис“ је организовало и применило нови систем паркирања у Обреновцу, који подразумева организацију паркиралишта у две зоне и два посебна паркинг простора“ Зелена пијаца“ и “ Дом војске“. Предузеће сада тренутно врши контролу и наплату паркирања на  укупно 1.426 паркинг места, од чега је у првој зони 216 паркинг места,  у другој зони 957 паркинг местo. У овај број нису урачуната  паркинг места на посебном паркинг простору са наплатном рампом у улици Вука Караџића,  „ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА“  са 120 паркинг места, паркинг простору са наплатном рампом „ДОМ ВОЈСКЕ“ са 91 паркинг местом, као и паркинг места намењена лицима са инвалидитетом којих на различитим локацијама у граду има укупно  45. Очекује се да се број паркинг места која су у наплати значајно повећа у годинама које су пред нама. Поред наше основне делатности, увођења комуналног реда, великог удела имамо и у повећању безбедности  у сабраћају. О утицају ЈКП „Паркинг сервис“  на безбедност саобраћаја говоре и  подаци по којима је узрок саобраћајних незгода услед непрегледности због непрописно паркираних аутомобила занемарљив, а у подручју основних и средњих школа једнак нули.

 • стално унапређење у области паркирања на подручју ГО Обреновац
 • уређивање и обележавање паркиралишта
 • наплата паркирања
 • уклањање непрописно паркираних аутомобила у сарадњи са другим службама
 • услуге превожења возила
 • чишћења паркинга за време зимских падавина

Без лажне скромности, а надамо се да се и Ви слажете са нама, можемо да кажемо да смо у годинама које су за нама значајно унапредили систем паркирања у Обреновцу.
Наравно, нећемо стати на овоме. Пред нама су нови изазови и нови планови које би требало реализовати. Циљ нам је да сви Обреновчани и гости Обреновца буду задовољни нашим услиугама!

Организациона шема Предузећа

Запослени  у ЈКП ,,Паркинг сервис“ Обреновац су основни ресурс предузећа. Укупан број запослених по систематизацији  ће бити непромењен и за 2021. годину и остаје  46 радника.  Број тренутно запослених је 43 , укључујући и директора .Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица – сектора:

Имена директора и чланова надзорног одбора

 • Надзорни одбор,  као орган надзора
 • Срђан Грчић, председник (именован 03.09.2020.)
 • Срђан Јовановић, члан (именован 03.09.2020.)
 • Драгивоје Радосављевић, члан из реда запослених у Предузећу (именован 03.09.2020.

Управа Предузећа 

 • Игор Вујичић,  директор (именован 17.05.2017.)
 • Сектор општих и правних послова – Владимир Живковић, помоћник директора
 • Сектор економско финансијских послова – Зорица Ранковић, помоћник директора
 • Сектор техничких послова, Ненад Раубић, помоћник директора