0118724884 |Бесплатна тел. линија: 0800/000-405 info@parkingobrenovac.rs

Повлашћена паркинг карта

Продужење претплате
По истеку важења повлашћених карaтa за паркирање, потребно је да власници ради продужења донесу на увид личну карту и саобраћајну дозволу на шалтер ЈКП „Паркинг сервис“ у улици Старине Новака 22, који ради радним даном од 07 до 21 час, а суботом од 07 до 14 часова или у Кориснички сервис, који је на локацијама Краљице Марије 7 и Милешевска 51 и ради радним даном од 07 до 21.15 часова, а суботом од 07 до 14.30 часова.


Особе са инвалидитетом имају право и на ИПК
За добијање Инвалидске карте за паркирање (ИПК) потребно је да особе са инвалидитетом, на основу налаза надлежног лекара о степену њиховог инвалидитета (који мора бити 80 и више процената), прибаве Решење Секретаријата за социјалну заштиту (Сектор за борачку и инвалидску заштиту), којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима (за текућу годину). Секретаријат за социјалну заштиту (Сектор за борачку и инвалидску заштиту) ради понедељком, средом и петком од 09 до 13 часова, телефон: 32272421, у Улици 27. марта 43-45.
Инвалидске паркинг карте (ИПК) можете добити у:
– Корисничком сервису “Паркинг сервиса”, на локацијама Краљице Марије 7 и Милешевска 51;
Радно време: радним даном од 07 до 21.15 часова, суботом од 07 до 14.30 часова. Телефон за информације је 011/3035-400.
– Улица Старине Новака бр. 22, Служба за административне послове и информисање, радним даном од 07 до 21 час, а суботом од 07 до 14 часова.
Документација коју је потребно приложити је:
1. Решење Секретаријата за социјалну заштиту, којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима (за текућу годину).
2. Две фотографије величине 3,5 x 3цм (ове димензије су важиле за старе обрасце личне карте)
3. Саобраћајна дозвола
4. Лична карта

ИПК се издају за текућу календарску годину, а важе на територији Републике Србије.