Зона I – ЦРВЕНА

Зона I – ЦРВЕНА

У црвеној зони време паркирања ограничено је на 120 минута. Цена паркирања за сваки започети сат износи 55 динара. Кратки број за уплату паркинга SMS-ом у црвеној зони је 9871. Вука Караџића од броја 70 до бр. 74Вука Караџића од броја 76 до бр.  113Војводе Мишића...