Зона II – ЖУТА

Зона II – ЖУТА

У жутој зони време паркирања је без ограничења. Цена паркирања за сваки започети сат износи 35 динара. Кратки број за уплату паркинга SMS-ом у црвеној зони је 9872. Вука Караџића  99 , 101 , 101/1 , насеље Старо игралиштеВука Караџића од броја  66 до...