0118724884 |Бесплатна тел. линија: 0800/000-405 info@parkingobrenovac.rs

Зона II – ЖУТА

У жутој зони време паркирања је без ограничења. Цена паркирања за сваки започети сат износи 35 динара. Кратки број за уплату паркинга SMS-ом у црвеној зони је 9872.

 • Вука Караџића  99 , 101 , 101/1 , насеље Старо игралиште
 • Вука Караџића од броја  66 до бр.  4
 • Краља Александра 1 10 ц.
 • Милоша Обреновића од броја 7 до бр. 76
 • Милоша Обреновића од броја 141 до бр.  161
 • Кнез Михаилова  од броја 7 до бр. 15
 • Карађорђева паркинг „Центар“
 • Карађорђева од броја 7 до бр. 9
 • Карађорђева од броја 12 до бр. 20
 • Здравковићева од броја 2 до бр.16
 • Карађорђева од броја 7 до бр. 9
 • Војводе Мишића од броја 96 до бр. 166
Skills

Posted on

June 21, 2022

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *