Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац – за 2021. годину
– Доноси се Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2022-2027. годину у ЈКП “Паркинг сервис” Обреновац (отвори…)

– Усваја се Извештај о степену реализације Посебног програма коришћења средстава из буџета за период 0д 01.01.- 30.06.2021. године у ЈКП “Паркинг сервис” Обреновац (отвори…)

– Усваја се Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања предузећа са реализацијом финансијског плана за период 0д 01.01.- 30.06.2021. године у ЈКП “Паркинг сервис” Обреновац (отвори…)

– Доноси се Прва измена Посебног Програма коришћења средстава из буџета за 2021. годину ЈКП “Паркинг сервис” Обреновац (отвори…)

– Доноси се Друга измена Годишњег програма пословања предузећа са финансијским планом за 2021. годину ЈКП “Паркинг сервис” Обреновац (отвори…)

– Доноси се Посебан Програм коришћења средстава из буџета за 2021. годину ЈКП “Паркинг сервис” Обреновац (отвори…)

– Доноси се Прва измена Годишњег програма пословања предузећа са финансијским планом за 2021. годину ЈКП “Паркинг сервис” Обреновац (отвори...)

– Доноси се Годишњи програм пословања предузећа са финансијским планом за 2021. годину ЈКП “Паркинг сервис” Обреновац (отвори…)

– Усваја се Извештај о степену реализације Посебног програма коришћења средстава из буџета за период 0д 01.01.- 31.12.2020. године у ЈКП “Паркинг сервис” Обреновац (отвори…)

– Усваја се извештај о степену реализације Годишњег програма пословања предузећа са реализацијом финасијског плана за период 0д 01.01.- 31.12.2020. године у ЈКП “Паркинг сервис” Обреновац (отвори…)

Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац – за 2020. годину
– ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори…)

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори…)

– ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори…)

– ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори…)

– ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.06.2020. (отвори…)

– ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори…)

– ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори…)

– ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ (отвори…)

Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац – за 2019. годину
– ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНE (отвори…)

– ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ (отвори…)

– ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.06.2019 (отвори…)

– ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ (отвори…)

– ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ (отвори…)

Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац – за 2018. годину
– ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 31.12.2018 (отвори…)

– ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.-31.12.2018 (отвори…)

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ (отвори…)

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ (отвори…)

– ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА са финансијским планом за 2018. годину (отвори…)

– ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2018. ГОДИНУ (отвори…)

– ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018. ГОДИНУ (отвори…)

– ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПАРКИНГ СЕРВИС“ ОБРЕНОВАЦ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА са реализацијом финансијског плана за период 01.01.-30.06.2018. годину (отвори…)

– ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори…)

– ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2018. ГОДИНУ (отвори…)

Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац – за 2017. годину
– ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС ОБРЕНОВАЦ“ ОБРЕНОВАЦ (отвори…)

– ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2017. ГОДИНУ (отвори…)

– ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА са реализацијом финансијског плана за период 01.01.-31.12.2017. годину (отвори…)

– ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори…)

– ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори…)

– ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори…)

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори…)

– ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2017. ГОДИНУ (отвори…)

– ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2017. ГОДИНУ (отвори…)

– ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2017. ГОДИНУ (отвори…)

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2017. ГОДИНУ (отвори…)
Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац – за 2016. годину
– ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори…)

– ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори…)

– ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори…)

– ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2016. ГОДИНУ (отвори…)

– ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2016. ГОДИНУ – 2 (отвори…)

– ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период јануар – децембар 2016. године (отвори…)

– Извештај ревизора (отвори…)

– ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНИХ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-у ЗА 2016. ГОДИНУ (отвори…)
Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац – за 2015. годину
– ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори…)

– ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори…)

– ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ са финансијским планом (отвори…)

– ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период јануар – децембар 2015. године (отвори…)

– ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ (отвори…)