Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац – за 2023. годину

1.ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ(отвори…)

 

Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац – за 2022. годину

1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022.ГОДИНУ (отвори…)

2. ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022.ГОДИНУ (отвори…)

3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2022. ГОДИНЕ (отвори…)

 

Извештаји о пословању ЈКП Паркинг Сервис Обреновац – за 2021. годину

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНE (отвори…)

2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНУ (отвори…)

3. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ (отвори…)

4. ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ (отвори…)

5. ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ (отвори…)

6. ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ (отвори…)

7. ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ (отвори...)

8. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНE (отвори…)

9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ (отвори…)

10. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 2022.-2027. ГОДИНЕ (отвори…)